AKTUALNO

 • 02.02.2018
  Preko aplikacije EGP je omogočen prevzem podatkov katastra stavb (KS), zemljiškega katastra (ZK) in registra nepremičnin (REN).
  Pri podatkih KS je možen prevzem grafičnih podatkov o stavbah in opisnih podatkov o stavbah z vključenimi podatki o upravljavcih.
  Pri podatkih ZK je možen prevzem grafičnih podatkov o parcelah in opisnih podatkov o parcelah.
  Pri REN je možen prevzem opisnih podatkov o nepremičninah, ki vsebujejo tudi podatke o upravljavcih in lastnikih, ki so pravne osebe.

 • 26.01.2018
  V sklopu poglavja 2. Zbirka topografskih podatkov je objavljena povezava na WMTS spletni servis za prikaz podatkov DTM.

 • 19.01.2018
  V poglavju 12. Zbirka vrednotenja nepremičnin so objavljeni osveženi podatki o modelih vrednotenja in vrednostnih conah.

 • 30.12.2017
  Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17),  evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.
   
  Potek državne meje Republike Slovenije in območje stika Republike Slovenije z odprtim morjem sta dosegljiva v sklopu 8. Evidenca državne meje.

 • 14.12.2017
  Novo - dostopni so podatki o omrežnih priključnih točkah

  V sklop podatkov Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je dodan prevzem podatkov o omrežnih priključnih točkah.

 • 27.06.2017
  V sklopu 2. Državni topografski model so na novo objavljeni podatki iz Zbirke topografskih podatkov (DTM), ki so nadomestili stare Državne topografske podatke DTK5. Novi podatki so dostopni tako v starem D48, kot tudi novem D96 koordinatnem sistemu in so razdelejeni na šest vsebinskih sklopov.

 • 23.06.2017
  Spoštovani uporabniki,
  aplikacija za prevzem brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije je sedaj na voljo tudi v angleškem jeziku. Preklop je možen v zgornjem desnem kotu aplikacijskega okna. Opisi struktur podatkov so še večinoma v slovenskem jeziku, zato je za prevod teh datotek potrebno uporabiti prevajalnik.

  Če vas v angleški različici aplikacije povezava na metapodatkovni opis podatkov vrže na slovensko verzijo opisa, lahko sami nastavite prikaz v angleščini, tako, kot kaže slika.