AKTUALNO

 • 14.12.2017
  Novo - dostopni so podatki o omrežnih priključnih točkah

  V sklop podatkov Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je dodan prevzem podatkov o omrežnih priključnih točkah.

 • 27.06.2017
  V sklopu 2. Državni topografski model so na novo objavljeni podatki iz Zbirke topografskih podatkov (DTM), ki so nadomestili stare Državne topografske podatke DTK5. Novi podatki so dostopni tako v starem D48, kot tudi novem D96 koordinatnem sistemu in so razdelejeni na šest vsebinskih sklopov.

 • 23.06.2017
  Spoštovani uporabniki,
  aplikacija za prevzem brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije je sedaj na voljo tudi v angleškem jeziku. Preklop je možen v zgornjem desnem kotu aplikacijskega okna. Opisi struktur podatkov so še večinoma v slovenskem jeziku, zato je za prevod teh datotek potrebno uporabiti prevajalnik.

  Če vas v angleški različici aplikacije povezava na metapodatkovni opis podatkov vrže na slovensko verzijo opisa, lahko sami nastavite prikaz v angleščini, tako, kot kaže slika.

 • 11. 05. 2017
  Nove pregledne karte
  V sklopu 4. Državna pregledna karta so objavljeni novi podatki rastrskih in vektorskih državnih preglednih kart meril 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1.000.000.

 • 16. 03. 2017
  Osveževanje podatkov
  Uporabnike obveščamo, da se podatki Registra prostorskih enot (RPE) in Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) osvežujejo vsak dan, vsi ostali podatki pa takrat, ko se zaradi novih podatkov baza spremeni.

 • 07.02. 2017
  Uporabnike obveščamo, da so bili izdelani trije novi listi vektorske in rastrske Državne topografske karte v merilu 1 : 50.000, in sicer: 11 - Kranjska Gora, 20 - Bovec in 21 - Triglav. Osveženi prenos podatkov se nahaja v okviru sklopa - 3. Državna topografska karta.

  Za prenos so na voljo tudi osvežene geolokacijske datoteke za karte DTK50 in ortofote, ki jih najdete v sklopu 13. Ostalo.

 • 05.09.2016
  Spoštovani uporabniki geodetskih podatkov,
  pred vami je aplikacija e-GP, ki vam ponuja nabor brezplačno dostopnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Po registraciji boste na elektronsko pošto prejeli geslo, s katerim boste lahko neomejeno dostopali do aplikacije in si prenesli podatke, ki jih potrebujete. Pri vsakem sklopu podatkov so dodani tudi opisi struktur datotek, ki vam bodo olajšali delo. Pred javno objavo podatkov si preberite Splošne pogoje uporabe geodetskih podatkov, kjer je navedeno pravilno navajanje vira podatkov. Povezavo najdete v okencu za prijavo v aplikacijo.