AKTUALNO

 • 11. 05. 2017

  Nove pregledne karte

  V sklopu 4. Državna pregledna karta so objavljeni novi podatki rastrskih in vektorskih državnih preglednih kart meril 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1.000.000.

 • 16. 03. 2017

  Osveževanje podatkov

  Uporabnike obveščamo, da se podatki Registra prostorskih enot (RPE) in Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) osvežujejo vsak dan, vsi ostali podatki pa takrat, ko se zaradi novih podatkov baza spremeni.

 • 07.02. 2017

  Uporabnike obveščamo, da so bili izdelani trije novi listi vektorske in rastrske Državne topografske karte v merilu 1 : 50.000, in sicer: 11 - Kranjska Gora, 20 - Bovec in 21 - Triglav. Osveženi prenos podatkov se nahaja v okviru sklopa - 3. Državna topografska karta.

  Za prenos so na voljo tudi osvežene geolokacijske datoteke za karte DTK50 in ortofote, ki jih najdete v sklopu 13. Ostalo.

 • 05.09.2016

  Spoštovani uporabniki geodetskih podatkov,

  pred vami je aplikacija e-GP, ki vam ponuja nabor brezplačno dostopnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Po registraciji boste na elektronsko pošto prejeli geslo, s katerim boste lahko neomejeno dostopali do aplikacije in si prenesli podatke, ki jih potrebujete. Pri vsakem sklopu podatkov so dodani tudi opisi struktur datotek, ki vam bodo olajšali delo. Pred javno objavo podatkov si preberite Splošne pogoje uporabe geodetskih podatkov, kjer je navedeno pravilno navajanje vira podatkov. Povezavo najdete v okencu za prijavo v aplikacijo.