AKTUALNO

 • 13.12.2018
  Umik zastarelih topografskih kart in podatkov iz aplikacije EGP


  Z novim letom bo Geodetska uprava RS iz aplikacije EGP umaknila zastarele topografske karte in podatke, in sicer:

  • temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10),
  • državno topografsko karto merila 1 : 25.000 (DTK 25) ter
  • državne topografske podatke merila 1 : 25.000 (GKB).


  Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID) se omenjene karte in podatki ne vzdržujejo več, obstoječi pa so zastareli, na nekaterih območjih celo starejši od 50 let. Zato bodo umaknjeni iz redne distribucije in posledično tudi aplikacije EGP.

 • 29.11.2018
  V aplikacijo je dodana možnost prenosa ortofov (poglavje 1. Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja).

 • 27.11.2018
  Grafični podatki o vrednostnih conah so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

   

 • 16.11.2018
  Pri grafičnih podatkih ZK je prišlo do sprememb izvoznega formata pri parcelnih mejah (prej: daljice) in urejenih mejah. Prosim, preberite si nov opis strukture podatkov v poglavjih 11. Zemljiški kataster - Grafični podatki zemljiškega katastra oziroma 15. Nepremičninski podatki po občinah - Grafični podatki zemljiškega katastra za območje občine.

 • 12.11.2018
  Spremembe pri izvozu podatkov KS in REN na podlagi ZEN-A

  Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), ki je začel veljati dne 22.02.2018, vas obveščamo, da bodo predvidoma 07.12.2018 na distribuciji vpeljane naslednje spremembe pri izvozu podatkov:

  • Dejanska raba stavbe se briše iz evidenc KS in REN. Kot posledica tega, se bo pri podatkih KS v datoteki KST ukinilo polje DR_SIF, pri podatkih REN pa se bo v datoteki REN_STAVBE polje DEJANSKA_RABA ohranilo, vendar bodo vse vrednosti izbrisane (polje bo prazno).
  • Pri podatkih KS bo v datoteki KST dodano novo polje Letnica izgradnje stavbe, ki pa se izpiše le za stavbe s katastrskim vpisom.
    

  Nova struktura KS
  Nova struktura REN

 • 08.11.2018
  V koordinatnem sistemu D96 so sedaj dostopni tudi rastrski podatki Državne topografske karte merila 1 : 50.000 in rastrske pregledne karte meril 1: 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 ter 1 : 1.000.000.

 • 19.10.2018
  Podatki državne topografske karte 1 : 25.000 v rastrski obliki in podatki državne topografske karte 1 : 50.000 v vektorski obliki so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

  Objavljeni so posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen v starem in novem koordinatem sistemu.

  Podatki registra nepremičnin se po novem izvažajo v csv datotekah, ki so nadomestile txt datoteke.