AKTUALNO

 • 29.08.2019
  Spremembe v strukturi podatkov GJI

  Za 02.09.2019 napovedujemo dve spremembi v strukturi podatkov GJI:
  - V sloj Elektronske komunikacije bodo dodane 3 nove xml datoteke z opisnimi podatki za cev, kabel in vod.
  - Z razširjenim šifrantom se nadgrajuje polje NAT_Z z informacijo o uporabi višinskega datuma.
  Obe spremembi bosta dodani tudi v dokument z opisom strukture podatkov.

 • 08.08.2019
  Novi podatki DTM

  V zbirki topografskih podatkov (DTM) so na voljo za prevzem naslednji novi sloji: Stavbe, Prometna omrežja in Namenska raba tal.

 • 01.07.2019
  Nov sloj katastrskih občin


  V sklopu podatkov Zemljiškega katastra (poglavje 11) je objavljen posodobljen sloj KO.

 • 04.06.2019
  Sprememba strukture opisnih podatkov KS

  S 01.07.2019 se bo spremenila struktura izvozne datoteke s podatki o stavbi (KST). Dodano bo novo polje VISINSKI_SISTEM, kot kaže ta slika.

 • 24.05.2019
  Sprememba šifranta namena uporabe prostorov v KS

  S 3.6.2019 bo v KPR izvozni datoteki v šifrantu namena uporabe prostorov dodana nova šifra 99 - Nerazporejen prostor.

 • 16.04.2019
  Tedensko osveževanje podatkov

  Podatki o omrežnih priključnih točkah (sklop GJI) in podatki o območjih enakih bonitet (sklop ZK) se sedaj osvežujejo tedensko.

 • 08.04.2019
  ZK grafika - sloj parcelnih mej

  Zaradi preobsežnosti se datoteka parcelnih mej pri ZK grafiki za celo Slovenijo ne izvaža več. Uporabniki lahko ta sloj pridobijo s prenosom grafičnih podatkov ZK za posamezno občino.

 • 05.02.2019
  Vsi podatki v aplikaciji so sedaj na voljo tudi v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

 • 01.02.2019
  Sprememba imen datotek nepremičninskih evidenc

  Geodetska uprava RS je v mesecu januarju 2019 izvajala transformacijo nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN, GJI in RPE) v nov državni koordinatni sistem D96/TM. Podatki bodo po dokončni pripravi tako v aplikaciji EGP na voljo v obeh koordinatnih sistemih. Še pred objavo podatkov v D96/TM bodo obstoječi podatki v koordinatnem sistemu D48/GK preimenovani tako, da bodo imena zip datotek in imena datotek, ki jih zip vsebuje, dopolnjena z oznako D48. V imenu zip datoteke bo oznaka dodana na koncu, npr. ZK_SLO_ASCII_A_D48.zip. V imenih samih datotek, ki jih posamezen zip vsebuje, pa se ta oznaka doda pred izpis datuma, npr. ZK_SLO_VK6_D48_datumLLLLMMDD ali ZK_SLO_ZKP_D48_datumLLLLMMDD.

 • 30.01.2019
  Zaznane napake v podatkih nepremičninskih evidenc

  Uporabnike obveščamo, da je pri pripravi podatkov nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN in GJI) prišlo do težav, zato se v podatkih pojavljajo napake. Problem je še v fazi reševanja, zato uporabnike prosimo za razumevanje.

 • 09.01.2019
  Obveščamo vas, da se v obdobju od 07. 01. 2019 do predvidoma 21. 01. 2019 zaradi izvajanja obsežnejših sistemskih del, podatki ne bodo ažurirali. V tem času bodo v storitvah Geodetske uprave RS podatki na voljo s stanjem na dan 04. 01. 2019.

 • 03.01.2019
  Umik zastarelih topografskih kart in podatkov iz aplikacije EGP


  Z novim letom je Geodetska uprava RS iz aplikacije EGP umaknila zastarele topografske karte in podatke, in sicer:

  • temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10),
  • državno topografsko karto merila 1 : 25.000 (DTK 25) ter
  • državne topografske podatke merila 1 : 25.000 (GKB).


  Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID) se omenjene karte in podatki ne vzdržujejo več, obstoječi pa so zastareli, na nekaterih območjih celo starejši od 50 let. Zato so bili umaknjeni iz redne distribucije in posledično tudi aplikacije EGP.

 • 29.11.2018
  V aplikacijo je dodana možnost prenosa ortofov (poglavje 1. Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja).

 • 27.11.2018
  Grafični podatki o vrednostnih conah so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

   

 • 16.11.2018
  Pri grafičnih podatkih ZK je prišlo do sprememb izvoznega formata pri parcelnih mejah (prej: daljice) in urejenih mejah. Prosim, preberite si nov opis strukture podatkov v poglavjih 11. Zemljiški kataster - Grafični podatki zemljiškega katastra oziroma 15. Nepremičninski podatki po občinah - Grafični podatki zemljiškega katastra za območje občine.

 • 12.11.2018
  Spremembe pri izvozu podatkov KS in REN na podlagi ZEN-A

  Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), ki je začel veljati dne 22.02.2018, vas obveščamo, da bodo predvidoma 07.12.2018 na distribuciji vpeljane naslednje spremembe pri izvozu podatkov:

  • Dejanska raba stavbe se briše iz evidenc KS in REN. Kot posledica tega, se bo pri podatkih KS v datoteki KST ukinilo polje DR_SIF, pri podatkih REN pa se bo v datoteki REN_STAVBE polje DEJANSKA_RABA ohranilo, vendar bodo vse vrednosti izbrisane (polje bo prazno).
  • Pri podatkih KS bo v datoteki KST dodano novo polje Letnica izgradnje stavbe, ki pa se izpiše le za stavbe s katastrskim vpisom.
    

  Nova struktura KS
  Nova struktura REN

 • 08.11.2018
  V koordinatnem sistemu D96 so sedaj dostopni tudi rastrski podatki Državne topografske karte merila 1 : 50.000 in rastrske pregledne karte meril 1: 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 ter 1 : 1.000.000.

 • 19.10.2018
  Podatki državne topografske karte 1 : 25.000 v rastrski obliki in podatki državne topografske karte 1 : 50.000 v vektorski obliki so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

  Objavljeni so posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen v starem in novem koordinatem sistemu.

  Podatki registra nepremičnin se po novem izvažajo v csv datotekah, ki so nadomestile txt datoteke.