AKTUALNO

 • 17.01.2024
  Napovedujemo ukinitev aplikacije eGP

   
  Uporabnike obveščamo, da zaradi posodobitev brskalnikov na aplikaciji prihaja do težav pri uporabi iskalnika podatkov za posamezno občino. Ker se aplikacija eGP nahaja na stari infrastrukturi, ne moremo več zagotavljati ustreznega vzdrževanja. Večina podatkov je bila zato iz aplikacije eGP že prestavljena v novo aplikacijo Javni geodetski podatki (JGP), podatki Evidence trga nepremičnin pa bodo prestavljeni v kratkem.
   
  Zaradi teh razlogov napovedujemo, da bodo v sredo 31.01.2024 umaknjeni vsi podatki iz poglavja 6. Nepremičninski podatki po občinah. Uporabnikom, ki še vedno uporabljate objavljene arhivske podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin na dan 26.05.2022 po občinah, priporočamo, da si le-te prevzamete oz. od 31.01.2024 uporabite podatke, ki so objavljeni za celo Slovenijo v poglavjih 2., 3. in 4.
   
  Hkrati napovedujemo tudi dokončno ukinitev celotne aplikacije EGP predvidoma konec marca 2024, saj bo v začetku marca tudi vzdrževanje podatkov RPE, ki se v aplikaciji EGP redno osvežujejo še v stari strukturi, dokončno prešlo v novi sistem katastra nepremičnin. Vsi podatki iz novega sistema katastra nepremičnin pa so že danes dostopni na aplikaciji JGP.

 • 27.10.2023
  Obvestilo o umiku podatkov daljinskega zaznavanja


  Podatki daljinskega zaznavanja se z današnjim dnem, 27.10.2023 umikajo iz aplikacije EGP. Prenos ortofotov je po novem dostopen v aplikaciji Javni geodetski podatki (JGP).

 • 20.06.2023
  Obvestilo o umiku podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture


  Sveži podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture iz prenovljenega sistema vodenja so po novem dostopni v aplikaciji Javni geodetski podatki (JGP). Podatki so na voljo po tematikah za celo Slovenijo ali vse tematike za območje občine in se tedensko osvežujejo.

  Zaradi neažurnosti bodo posledično ti podatki iz aplikacije EGP odstranjeni 3. 7. 2023.

 • 07.06.2023
  Spremembe geometrij prostorskih enot

  V Registru prostorskih enot so bile dne 07. 06. 2023 uveljavljene spremembe geometrij prostorskih enot pri naslednjih slojih:

  • Naselja – NA
  • Občine – OB
  • Poštni okoliši – PT
  • Upravne enote – UE
  • Statistične regije – SR
  • Šolski okoliši – SL
  • Ožji deli občin – ODO (mestna četrt – CM, krajevna skupnost – CK in vaška četrt – CV)
  • Enote državnozborskih volitev – VDV (volilne enote – VE, volilni okraji – VO in volišča – VD)
  • Enote lokalnih volitev – VLV (volilne enote – LE in volišča – LV)

   Razlog za spremembe je boljša usklajenost sloja občinskih mej z mejami parcel (kar ureja 92. člen Zakona o katastru nepremičnin). Posledično so se spremenili tudi povezani sloji (naselja, ožji deli občin, enote lokalnih volitev,…).

   

  Spremembe so že vidne v vpogledovalnikih ter dostopne preko spletnih servisov, med tem, ko bodo v aplikaciji eGP in JGP spremembe na geometriji podatkov RPE dostopne po novi pripravi, to je predvidoma s ponedeljkom, 12. 06. 2023.

 • 01.06.2023
  Napovedujemo umik evidence modelov vrednotenja in informacij javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin


  Obe evidenci sta preneseni v aplikacijo Javni geodetski podatki (JGP), zato bosta v aplikaciji EGP dne 05.06.2023 umaknjeni.

Arhiv

 • 03.04.2023
  Osveženi podatki ETN


  Priprava podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih je osvežena s prevzemom podatkov o nepremičninah iz novega katastra nepremičnin.

 • 08.12.2022
  Novi ortofoti


  V sklopu 1 Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja so za prenos na voljo novi ortofoti.

 • 19.09.2022
  Novost pri podatkih GJI in OPT


  Od 26.9.2022 do 1.12.2022 je na voljo zip datoteka «Prevajalna tabela ID – EID«, v kateri se nahaja povezava starih identifikatorjev = ID z novimi identifikatorji = EID (GeoJSON). Datoteka se nahaja pod podatki infrastruktur.

 • 25.07.2022
  Spoštovani uporabniki aplikacije e-GP


  Obveščamo vas, da je odprta nova aplikacija, imenovana Javni geodetski podatki (JGP), ki je namenjena prevzemu brezplačnih podatkov Geodetske uprave iz prenovljenega sistema distribucije in bo počasi zamenjala aplikacijo e-GP.

  Dosegljiva je na naslovu: https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/ in omogoča prevzem naslednjih podatkov:

  • katastra nepremičnin,
  • registra prostorskih enot,
  • evidence državne meje ter
  • vseh kartografskih in topografskih podatkov.

  Postopoma (s selitvijo na novo distribucijsko okolje) bomo v aplikacijo JGP dodajali tudi podatke, ki so začasno še dosegljivi v aplikaciji e-Geodetski podatki – e-GP in nimajo statusa arhivskih podatkov.

  Podrobne informacije o vsebini evidenc so na voljo na portalu Prostor in metapodatkovnih opisih.

  Za pomoč in prijavo napak se obrnite na uporabniško pomoč.


  Geodetska uprava Republike Slovenije
  www.e-prostor.gov.si/

 • 01.06.2022
  Stanje podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin


  Z dnem 26.5.2022 se je začel postopek migracije podatkov v kataster nepremičnin, zaradi česar se je prenehalo vzdrževanje evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

  V obdobju med 26.5.2022 do predvidoma 20.6.2022 bodo podatki omenjenih evidenc v izdelkih in storitvah Geodetske uprave izkazovali stanje na dan 26.5.2022.

  Podatki se bodo po končani migraciji vzdrževali v katastru nepremičnin.

  Za podatke registra prostorskih enot (hiše številke, prostorske enote) bodo vidni ažurni podatki.  

 • 11.05.2022
  Prenovljene državne pregledne karte


  V poglavju 4. Državna pregledna karta so za prevzem na voljo obnovljene rastrske in vektorske državne pregledne karte: DPK 250, DPK 500, DPK 750 in DPK 1000.

  Dodana je tudi nova pregledna karta v merilu 1 : 2.500.000 - DPK 2500, kjer pa je izdelanih nekaj manj slojev, kot pri ostalih preglednih kartah.

 • 31.03.2022
  Novi podatki DTM

  V poglavju 2 so za prenos na voljo posodobljeni podatki Zbirke topografskih podatkov (DTM).

 • 31.03.2022
  Posodobljeni podatki državnih topografskih kart


  V poglavju 3. Državna topografska karta so objavljeni posodobljeni podatki rastrske in vektorske DTK 50 ter rastrski in vektorski zvezni sloj.

 • 19.01.2022
  Nov sloj relief v zbirki topografskih podatkov


  V zbirki topografskih podatkov (poglavje 2.) je dodan nov sloj - relief. Ustrezno je dopolnjen tudi objektni katalog za podatke DTM.

 • 12.01.2022
  Posodobljeni podatki REZI


  Za prevzem so v poglavju 7. na voljo posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen.

 • 12.01.2022
  Nove geolokacijske datoteke za ortofote


  V poglavju 17. Ostalo so objavljene nove geolokacijske datoteke za ortofote.

 • 06.01.2022
  Umik podatkov v koordinatnem sistemu D48


  Obveščamo vas, da bomo iz aplikacije EGP v ponedeljek, 10.01.2022 umaknili prenos podatkov v starem koordinatnem sistemu D48, kar je bilo napovedano že v obvestilu z dne 03.03.2021.

 • 10.12.2021
  Novi ortofoti


  V sklopu 1. Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja so za prenos na voljo novi ortofoti.

 • 23.11.2021
  Posodobljen sloj katastrskih občin


  V sklopu podatkov zemljiškega katastra je za prenos na voljo posodobljen sloj KO.

 • 10.08.2021
  Sprememba v dokumentu z opisom strukture podatkov OPT


  V dokumentu z opisom strukture podatkov OPT sta bila spremenjena opisa na atributih GOSP in SIF_VRSTA_SUBJEKTA. Sama izvozna struktura se ne spreminja.

 • 04.06.2021
  Območje stika dostopno tudi v JPG formatu


  Območje stika Slovenije z odprtim morjem (poglavje 8. Evidenca državne meje) je dostopno tudi v obliki slike JPG.

 • 01.04.2021
  Posodobljeni podatki državnih topografskih kart


  V poglavju 3. Državna topografska karta so objavljeni posodobljeni podatki rastrske in vektorske DTK 50 ter rastrski in vektorski zvezni sloj.

 • 05.03.2021
  Prenovljene mreže listov in sekcij


  V poglavju 17. Ostalo so objavljene prenovljene mreže listov in sekcij v obeh koordinatnih sistemih D96 in D48.

 • 03.03.2021
  Prehod na državni koordinatni sistem D96/TM


  Obvestilo uporabnikom

 • 12.02.2021
  Posodobljen sloj katastrskih občin


  V sklopu podatkov zemljiškega katastra je za prenos na voljo posodobljen sloj KO.

 • 03.02.2021
  Možen prevzem Geografskih koordinatnih mrež


  V poglavju 17. Ostalo je dodan prenos grafičnih podatkov hierarhičnih geografskih koordinatnih mrež.

 • 26.01.2021
  Prenovljen sloj območnih geodetskih uprav (OG)


  V sklopu podatkov Registra prostorskih enot (poglavje 9.) je objavljen nov sloj OG. Vzporedno s prenovo grafičnega sloja se je spremenila tudi struktura opisnih podatkov o območnih geodetskih upravah v dbf datoteki. Nov opis strukture podatkov je objavljen v dokumentu RPE_struktura.docx.

 • 21.01.2021
  Sprememba xml formata za cev, kabel in vod v GJI


  Zaradi prehoda GJI infrastrukture na domeno eProstor so se spremenile navedbe poti in klica servisa v podatkih o elektronskih komunikacijah, natančneje v cev, kabel, vod v xml formatu.

 • 11.01.2021
  Sprememba pri podatkih GJI


  Pri sloju 6100 - Elektronske komunikacije so v izvoz poleg obstoječih xml datotek dodane še csv datoteke za cev, kabel in vod.

 • 08.01.2021
  Težave z grafiko zemljiškega katastra so odpravljene

  Podatki se ponovno osvežujejo po ustaljenem urniku.

 • 07.01.2021
  Novi ortofoti


  V sklopu 1 Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja so za prenos na voljo novi ortofoti.

 • 28.12.2020
  Težave z grafiko zemljiškega katastra


  Zaradi tehničnih težav na bazi, od 22.12.2020 dalje stoji prenos grafike zemljiškega katastra. Problem je v reševanju.

 • 22.12.2020
  Nove geolokacijske datoteke za ortofote


  V poglavju 17. Ostalo so objavljene nove geolokacijske datoteke za ortofote.

 • 16.11.2020
  Nov sloj 5100 v GJI


  Pri podatkih Gospodarske javne infrastrukture (poglavje 13) je za prevzem dodan nov sloj 5100 - ARSO objekti. Novi podatki so vključeni tudi v podatke GJI za območje posamezne občine (poglavje 16).

 • 09.11.2020
  Novi podatki REZI in DTM


  Za prenos so na voljo posodobljeni podatki Registra zemljepisnih imen (REZI) v poglavju 7 in Zbirka topografskih podatkov (DTM) v poglavju 2.

 • 14.10.2020
  REN - sprememba v strukturi

  v ponedeljek, 19.10.2020 se bo podatek o deležu površine namenske rabe parcele pričel izkazovati na eno decimalko natančno, do sedaj se je delež izkazoval le s celimi števili. Spreminja se torej struktura datoteke REN_xxx_nraba_parcele.csv.

  Nova struktura REN

 • 30.09.2020
  ETN - sprememba imena datoteke

  Pri kupoprodajnih poslih Evidence trga nepremičnin se je datoteka zemljišče.etn preimenovala v zemljišča.etn, tako da je poimenovanje sedaj usklajeno z opisom strukture teh podatkov.

 • 18.09.2020
  Spremenjena struktura podatkov ETN

  Pri kupoprodajnih poslih je v datoteki delistavb.etn dodano novo polje Interna oznaka dela stavbe. Popravljen je tudi dokument z opisom strukture podatkov ETN.

 • 31.08.2020
  Sloj katastrskih občin je osvežen

  V sklopu podatkov Zemljiškega katastra je dostopen osvežen grafični sloj katastrskih občin.

 • 21.05.2020
  Novi modeli vrednotenja


  v poglavju 14. Evidenca modelov vrednotenja so objavljeni novi modeli, ki veljajo od 01.04.2020 dalje.

 • 23.04.2020
  Posodobljeni podatki REZI


  Za prevzem so v poglavju 7. na voljo posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen.

 • 20.04.2020
  Novi podatki v aplikaciji


  V aplikaciji smo dodali nove podatke, in sicer podatke REN na datum 31.03.2020 s staro strukturo in vrednostmi nepremičnin ter grafične podatke skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v sklopu podatkov ZK.

 • 20.04.2020
  Ponovni zagon osveževanja nepremičninskih podatkov


  Podatki iz evidenc KS, ZK, REN, GJI in RPE so sedaj osveženi in na voljo za prevzem. Podatki REN so dostopni po novi strukturi.

 • 01.04.2020
  Zamrznitev nepremičninskih podatkov na dan 31.03.2020


  Spoštovani,
  zaradi izvedbe prehoda na nove podatkovne strukture bo na podatkih REN, ZK, KS, RPE in GJI, v času od srede, 1.4.2020 do predvidoma petka, 10.4.2020 statično, zamrznjeno stanje na dan 31.3.2020.

  Od petka, 10.4.2020 do predvidoma ponedeljka, 13.4.2020, aplikacije in storitve Geodetske uprave RS ne bodo dosegljive oz. bo njihovo delovanje zelo moteno, podatki v tem času pa se lahko uporabljajo izključno v testne namene.

  S torkom, 14.4.2020 je predvidena ponovna vzpostavitev ažurnega stanja nepremičninskih podatkov, po novi strukturi, o čemer boste uporabniki posebej obveščeni.

  Več si lahko preberete na Portalu Prostor, na strani Aktualno.

 • 02.03.2020
  Obnovljena je Državna pregleda karta merila 1 : 250 000 (raster in vektor)

 • 02.03.2020
  Obnovljeni podatki Državne topografske karte

  Pri rastrski in vektorski DTK50 je bilo obnovljenih 8 listov, ki so sedaj dostopni preko EGP aplikacije. Posledično sta bila obnovljena tudi rastrski in vektorski zvezni sloj.

 • 12.02.2020
  Nov sloj KO

  V poglavju 11. Zemljiški kataster je objavljen posodobljen sloj katastrskih občin.

 • 11.02.2020
  Spletni servisi RPE

  V poglavju 9. Register prostorskih enot so objavljene povezave do novih javnih WFS spletnih servisov RPE.

 • 04.02.2020
  Novo - podatki ETN za območje občine


  V sklop 16. nepremičninski podatki po občinah so dodani tudi podatki Evidence trga nepremičnin.

 • 31.01.2020
  Spremembe podatkov RPE

  Geodetska uprava je v Registru prostorskih enot na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) evidentirala meje občin skladno s 27. členom prej omenjenega zakona.

  Posledica tega je precej sprememb na grafičnih podatkih prostorskih enot - spremenila se je grafika za 212 občin, 3.143  naselij in 5.030 prostorskih okolišev. Posledično so se spremenili tudi podatki drugih prostorskih enot, ki so vezani na katero od spremenjenih enot.

 • 13.01.2020
  Spremembe v REN podatkih


  Pri atributih ID_PLIN v datoteki REN_stavbe, SVETLA_VISINA_ETAZE in ID_DVIGALO v datoteki REN_deli_stavb ter ID_PROSTORA in POVRSINA v datoteki REN_prostori so bili ukinjeni pogoji, da se podatki prikazujejo pri samo določenih vrstah dejanske rabe. Zaradi tega lahko pričakujete večjo količino zapisov, ki vsebujejo podatek o omenjenih atributih. Nova datoteka z opisom strukture podatkov je na voljo v sklopu poglavja 12. Register nepremičnin.

 • 22.11.2019
  Novi ortofoti

  V poglavju 1. Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja so dodani prenovljeni ortofoti za SV del Slovenije

 • 20.11.2019
  Dodani podatki Evidence trga nepremičnin

  V poglavju 15. Evidenca trga nepremičnin so od danes dalje na voljo za prevzem podatki o kupoprodajnih in najemnih poslih. Uporabnik prejme podatke razvrščene v mape po posameznih letih. Podatki se tedensko osvežujejo.

   

 • 15.10.2019
  Zvezni kartografski prikaz brez mreže

  Pri Državni topografski karti merila 50.000 - zvezni sloj, je dodana tudi možnost prenosa Zveznega kartografskega prikaza brez koordinatne mreže, ki je zaradi velikosti podatkov razdeljen na dve datoteki - S in J del.

 • 29.08.2019
  Spremembe v strukturi podatkov GJI

  Za 02.09.2019 napovedujemo dve spremembi v strukturi podatkov GJI:
  - V sloj Elektronske komunikacije bodo dodane 3 nove xml datoteke z opisnimi podatki za cev, kabel in vod.
  - Z razširjenim šifrantom se nadgrajuje polje NAT_Z z informacijo o uporabi višinskega datuma.
  Obe spremembi bosta dodani tudi v dokument z opisom strukture podatkov.

 • 08.08.2019
  Novi podatki DTM

  V zbirki topografskih podatkov (DTM) so na voljo za prevzem naslednji novi sloji: Stavbe, Prometna omrežja in Namenska raba tal.

 • 01.07.2019
  Nov sloj katastrskih občin


  V sklopu podatkov Zemljiškega katastra (poglavje 11) je objavljen posodobljen sloj KO.

 • 04.06.2019
  Sprememba strukture opisnih podatkov KS

  S 01.07.2019 se bo spremenila struktura izvozne datoteke s podatki o stavbi (KST). Dodano bo novo polje VISINSKI_SISTEM, kot kaže ta slika.

 • 24.05.2019
  Sprememba šifranta namena uporabe prostorov v KS

  S 3.6.2019 bo v KPR izvozni datoteki v šifrantu namena uporabe prostorov dodana nova šifra 99 - Nerazporejen prostor.

 • 16.04.2019
  Tedensko osveževanje podatkov

  Podatki o omrežnih priključnih točkah (sklop GJI) in podatki o območjih enakih bonitet (sklop ZK) se sedaj osvežujejo tedensko.

 • 08.04.2019
  ZK grafika - sloj parcelnih mej

  Zaradi preobsežnosti se datoteka parcelnih mej pri ZK grafiki za celo Slovenijo ne izvaža več. Uporabniki lahko ta sloj pridobijo s prenosom grafičnih podatkov ZK za posamezno občino.

 • 05.02.2019
  Vsi podatki v aplikaciji so sedaj na voljo tudi v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

 • 01.02.2019
  Sprememba imen datotek nepremičninskih evidenc

  Geodetska uprava RS je v mesecu januarju 2019 izvajala transformacijo nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN, GJI in RPE) v nov državni koordinatni sistem D96/TM. Podatki bodo po dokončni pripravi tako v aplikaciji EGP na voljo v obeh koordinatnih sistemih. Še pred objavo podatkov v D96/TM bodo obstoječi podatki v koordinatnem sistemu D48/GK preimenovani tako, da bodo imena zip datotek in imena datotek, ki jih zip vsebuje, dopolnjena z oznako D48. V imenu zip datoteke bo oznaka dodana na koncu, npr. ZK_SLO_ASCII_A_D48.zip. V imenih samih datotek, ki jih posamezen zip vsebuje, pa se ta oznaka doda pred izpis datuma, npr. ZK_SLO_VK6_D48_datumLLLLMMDD ali ZK_SLO_ZKP_D48_datumLLLLMMDD.

 • 30.01.2019
  Zaznane napake v podatkih nepremičninskih evidenc

  Uporabnike obveščamo, da je pri pripravi podatkov nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN in GJI) prišlo do težav, zato se v podatkih pojavljajo napake. Problem je še v fazi reševanja, zato uporabnike prosimo za razumevanje.

 • 09.01.2019
  Obveščamo vas, da se v obdobju od 07. 01. 2019 do predvidoma 21. 01. 2019 zaradi izvajanja obsežnejših sistemskih del, podatki ne bodo ažurirali. V tem času bodo v storitvah Geodetske uprave RS podatki na voljo s stanjem na dan 04. 01. 2019.

 • 03.01.2019
  Umik zastarelih topografskih kart in podatkov iz aplikacije EGP


  Z novim letom je Geodetska uprava RS iz aplikacije EGP umaknila zastarele topografske karte in podatke, in sicer:

  • temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10),
  • državno topografsko karto merila 1 : 25.000 (DTK 25) ter
  • državne topografske podatke merila 1 : 25.000 (GKB).


  Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID) se omenjene karte in podatki ne vzdržujejo več, obstoječi pa so zastareli, na nekaterih območjih celo starejši od 50 let. Zato so bili umaknjeni iz redne distribucije in posledično tudi aplikacije EGP.

 • 29.11.2018
  V aplikacijo je dodana možnost prenosa ortofov (poglavje 1. Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja).

 • 27.11.2018
  Grafični podatki o vrednostnih conah so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

   

 • 16.11.2018
  Pri grafičnih podatkih ZK je prišlo do sprememb izvoznega formata pri parcelnih mejah (prej: daljice) in urejenih mejah. Prosim, preberite si nov opis strukture podatkov v poglavjih 11. Zemljiški kataster - Grafični podatki zemljiškega katastra oziroma 15. Nepremičninski podatki po občinah - Grafični podatki zemljiškega katastra za območje občine.

 • 12.11.2018
  Spremembe pri izvozu podatkov KS in REN na podlagi ZEN-A

  Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), ki je začel veljati dne 22.02.2018, vas obveščamo, da bodo predvidoma 07.12.2018 na distribuciji vpeljane naslednje spremembe pri izvozu podatkov:

  • Dejanska raba stavbe se briše iz evidenc KS in REN. Kot posledica tega, se bo pri podatkih KS v datoteki KST ukinilo polje DR_SIF, pri podatkih REN pa se bo v datoteki REN_STAVBE polje DEJANSKA_RABA ohranilo, vendar bodo vse vrednosti izbrisane (polje bo prazno).
  • Pri podatkih KS bo v datoteki KST dodano novo polje Letnica izgradnje stavbe, ki pa se izpiše le za stavbe s katastrskim vpisom.
    

  Nova struktura KS
  Nova struktura REN

 • 08.11.2018
  V koordinatnem sistemu D96 so sedaj dostopni tudi rastrski podatki Državne topografske karte merila 1 : 50.000 in rastrske pregledne karte meril 1: 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 ter 1 : 1.000.000.

 • 19.10.2018
  Podatki državne topografske karte 1 : 25.000 v rastrski obliki in podatki državne topografske karte 1 : 50.000 v vektorski obliki so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

  Objavljeni so posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen v starem in novem koordinatem sistemu.

  Podatki registra nepremičnin se po novem izvažajo v csv datotekah, ki so nadomestile txt datoteke.